Giới thiệu

Sơ lược về Đông Á CS.

Đông Á CS là một công ty trẻ, những giá trị này đã truyền cảm hứng cho chúng tôi thực thi trách nhiệm xã hội; thông qua công nghệ và sự sáng tạo, chúng tôi mong muốn tạo ra một cuộc sống chất lượng, dễ dàng, uyển chuyển và thú vị cho tất cả mọi người. Đông Á CS tin tưởng bước vào tương lai bằng nỗ lực sáng tạo và đối mặt với mọi thách thức bằng sự cam kết chân thành của chính mình.

Phương hướng

Hướng đi của chúng tôi là làm tốt nhất những gì chúng tôi làm!
- Hoạt động với sự tập trung hoàn toàn vào sự hài lòng của khách hàng
- Tạo lập và khuyến khích một môi trường tôn trọng qua lại trong nội bộ công ty và mở rộng điều đó đến với các khách hàng
- Theo đuổi sự phát triển bền vững dựa trên nền tảng một xã hội nhân văn và các hoạt động kinh doanh sáng tạo.
- Khuyến khích sự cam kết và luôn học hỏi của nhân sự. Chúng tôi tự hào vì đã xây dựng được một đội ngũ nhân viên trẻ đầy nhiệt huyết, cam kết nỗ lực để giữ lửa với lòng chân thành để luôn tự cảm nhận được một tập thể sôi động, trong đó mỗi cá nhân có thể phát huy hết tiềm năng sáng tạo của mình, tham gia vào cuộc chơi một cách chủ động, trung thực và đóng góp vào sự tăng trưởng bền vững của công ty với lòng tin sẽ luôn có một xã hội nhân văn từ chính mình kiến tạo.

Tầm nhìn

Xây dựng để trở thành một trong những nhà cung cấp phần mềm, các giải pháp IT và dịch vụ uy tín nhất. Chúng tôi đặt mục tiêu tăng trưởng dựa trên lòng tin của người sử dụng vào những sản phẩm sáng tạo, từng bước tạo ra sức mạnh tài chính lớn hơn và nâng cao lợi nhuận thông qua các công cụ quản lý chủ động do chính mình tạo ra.

Tăng trưởng của chúng tôi thông qua các hoạt động sản xuất kinh doanh sáng tạo luôn trung thực với bản thân để tạo ra sự khác biệt và trung thực với khách hàng để xoá bỏ mọi khoảng cách tạo ra một xã hội thân thiện và nhân văn. Chúng tôi sẽ làm hết sức mình để tối đa hoá các giá trị của doanh nghiệp với sự thúc đẩy từ niềm đam mê sáng tạo và tự lực để mang lại giá trị thật sự cho địa phương và cộng đồng.

Hệ sinh thái E*GOV